จบ ม.ปลาย / O-Level/A-Level เรียนต่อมาเลเซีย ประหยัด สะดวก มาตรฐานสากล SENTRAL College Penang and University of Salford, UK

USAThailand